Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wywiadówka

W dniu 24 listopada 2021 r. (środa) odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Zarzeczu z wychowawcami klas. Wywiadówka składać się będzie z następujących części: spotkanie…

Ogłoszenie

Drodzy uczniowie i rodzice! W załącznikach podajemy informację dotyczącą przywozu dzieci do szkoły oraz ich odwozów.  Odwozy mogą być w trakcie raku szkolnego modyfikowane. O zmianach będziemy na bieżąco informować!!!…

Ogłoszenie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia…