Drodzy rodzice
od dzisiaj 30 marca do 12 kwietnia 2023 w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze prowadzona będzie rekrutacja  uczniów klas I-III do projektu pn. Uczymy się pływać realizowanego przez Gminę Zarzecze w ramach Programu powszechnej nauki pływania Umiem pływać. Wcześniej złożone deklaracje miały na celu wyłącznie zorientowanie się ile dzieci zainteresowanych byłoby nauką pływania w naszej szkole.

Teraz zapraszamy rodziców/opiekunów chętnych dzieci do udziału w projekcie i złożenia do dnia 12.04.2023r. w sekretariacie naszej szkoły niezbędnych dokumentów:

1/ formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu)
2/ klauzuli informacyjnej (załącznik nr 2 do regulaminu)

Formularz zgłoszeniowy oraz klauzula informacyjna będą dostępne również w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

Szczegółowych informacji udziela dyrektor Jan Szajny tel.16 6401586 oraz koordynator projektu pani Sylwia Mazur tel. 16 640 15 15

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie pn. Uczymy się pływać realizowanego przez Gminę Zarzecze wprowadzonym Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 29 marca 2023 roku.

Proszę zapoznać się z regulaminem projektu. W przypadku większej ilości zgłoszonych dzieci (mamy 24 przydzielone miejsca) powołana komisja rekrutacyjna przeprowadzi rekrutację zgodnie z regulaminem.

W załączniku są wszystkie potrzebne dokumenty. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i składnia w sekretariacie szkoły.

REGULAMIN REKRUTACJI- POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA- POBIERZ

By admin