Rekrutacja

Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2022 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 26 stycznia 2022 roku,  dyrektor Zespołu Szkół  w  Zarzeczu informuje o uzupełniającej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych, zerówek oraz do przedszkola w Pełnatyczach. Zapisu dzieci należy dokonać w terminie od 4 maja do 13 maja 2022 r. Prosimy o złożenie dokumentów w/w terminie w sekretariacie szkoły (poniedziałek – piątek, w godz. 7:00-14:00)

Dokumenty do pobrania poniżej

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/23

Klasa pierwsza

Zerówka

Przedszkole

Potwierdzenie woli

Rekrutacja 2022/2023

Zarządzenie Wójta Gminy Zarzecze w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze. 

Dokumenty do pobrania poniżej:

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola. Załączniki nr 1, 2 i 3 do zgłoszenia do przedszkola.

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego – zerówka (Zarzecze, Pełnatycze)

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.