Rekrutacja

Rekrutacja 2021/22

Protokół z postępowania rekrutacyjnego – uzupełniającego do przedszkoli w Zespole Szkół w Zarzeczu

Potwierdzenia woli

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/22

Zarządzenie Wójta Gminy Zarzecze w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola dziesięciogodzinnego. Załączniki nr 1, 2 i 3 do zgłoszenia do przedszkola.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola ośmiogodzinnego. Załączniki nr 1, 2 i 3 do zgłoszenia do przedszkola.

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.Protokół z postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Zarzeczu (dotyczy Zarzecza, Pełnatycz, Rożniatowa)

Część 1

Część 2

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Wyniki rekrutacji do klasy 1

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Wyniki rekrutacji do przedszkola 10 godzinnego

Prosimy rodziców zakwalifikowanych dzieci o potwierdzenie do dnia 24 marca 2020 r. woli przyjęcia dziecka w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie można pobrać z naszej strony lub w sekretariacie szkoły.

Oświadczenie

Protokoły z rekrutacji:  przedszkole 10 godzinneoddział przedszkolny, klasa 1Zapisu dzieci do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych oraz klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021 należy dokonać w terminie od 12 lutego do 28 lutego 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem   Nr 5/2020 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 30 stycznia 2020 r. Dokumenty należy złożyć   w sekretariacie szkoły (poniedziałek – piątek, w godz. 700-1500)

Zarządzenie Wójta Gminy Zarzecze w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze.

Dokumenty do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły:

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola. Załączniki nr 1 i 2 do zgłoszenia do przedszkola.

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.