Hymn

Hymn Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu

 Nasza gromka pieśń Ojcze Święty

Przekazuje treść doniosłą, co tu kryć.

Bo my chcemy postępować według hasła:

Jak uczciwie i mądrze żyć

Ref: Ojcze Święty nasz patronie

Hymn ten niechaj zabrzmi na cześć Tobie

Ty nas wspieraj i pomagaj

Byśmy godnie wypełniali szkolne prawa

A Prawda, Życie, Miłość i Bóg

Niechaj pokonają każdy w życiu trud

My uczciwie zrobimy wiele,

By w szkole osiągnąć szczytne cele,

By nasza praca nie poszła na marne.

Ale ty bądź nam wzorem w każdej sprawie

Ref: