“Przyjaciele szkoły”

Izabela Dzieduszycka – prezes Rodu Dzieduszyckich Herbu Sas

Tytuł przyznano: 3.06.2002r.

Elżbieta Goraj – notariusz

Tytuł przyznano: 19.06.2006r.

Małgorzata Górska – przewodnicząca Rady Rodziców 

Wiesław Mędzela – dyrektor firmy GPR

Tytuł przyznano: 9.10.2009r.

Katarzyna Balawender – koordynator projektu “Edukacja wysokiej jakości
szansą dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Zarzecze”

Tytuł przyznano: 14.10.2010r.

Zygmunt Szumilak – prezes Klubu Sportowego “Koliber”

Tytuł przyznano: 22.06.2011r.

Monika Zając – skarbnik Rady Rodziców

Tytuł przyznano: 26.06.2015r.

Waldemar Polit – przewodniczący Rady Rodziców

Tytuł przyznano: 14.10. 2016r.