Samorząd Uczniowski

Przewodniczący – Kornel Granda
Zastępca – Kacper Leja

Sekretarz – Wiktoria Machaj
Skarbnik – Filip Kasperski

Członkowie: Karol Chmiel, Kamil Świerk, Patrycja Wencel, Wiktoria Wojtaszek, Łukasz Świętoniowski, Wojciech Mazurek