VI Konkurs Interdyscyplinarny Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej

VI Konkurs Interdyscyplinarny

Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Diecezji Przemyskiej

pod honorowym patronatem

Poseł na Sejm RP

Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Starosty Powiatu Przeworskiego

Wójta Gminy Zarzecze

Przewodniczącej Rady Gminy Zarzecze

(po akceptacji)

1.Cele:

– integracja uczniów i nauczycieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej

– wdrażanie do rywalizacji naukowo – sportowej;

– rywalizacja dzieci i współzawodnictwo;

– dzielenie się wiedzą interdyscyplinarną w ramach podstawy programowej;

– promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

2. Organizator konkursu:

Zespół Szkół w Zarzeczu

ul. Świętego Jana Pawła II 7

37 – 205 Zarzecze k. Przeworska

pubgimzarz@poczta.onet.pl

tel. 0 16 640 15 86

3. Adresat konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Województwa Podkarpackiego oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Diecezji Przemyskiej noszących imię Jana Pawła II.

Szkoła dla danej  kategorii wiekowej wystawia jedną , 3-osobową drużynę.

4. Zasady organizacji konkursu:

a) konkurs podzielony jest na 2 kategorie wiekowe:

  I kategoria: uczniowie klas I – III

  II kategoria: uczniowie klas IV – VIII;

 b) w każdej  kategorii wiekowej przewidziane są dwa etapy : wiedzy (interdyscyplinarny)  i sportowy, w których biorą udział ci sami uczniowie;

c) konkurs ma charakter dwuetapowy:

I etap szkolny – odpowiedzialni dyrektorzy szkoły lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele; każda szkoła w wyniku eliminacji szkolnych zgłasza  do Zespołu Szkół w Zarzeczu jedną drużynę;

II etap wojewódzki- zgłoszone drużyny rywalizują między sobą w części interdyscyplinarnej oraz sportowej.

Etap I – wiedzy ( interdyscyplinarny)

I kategoria: uczniowie klas I – III

– uczniowie – drużynowo – rozwiązują zadania, zagadki obejmujące zagadnienia z edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej oraz religii w obrębie podstawy programowej.

II kategoria: uczniowie klas IV – VIII

– uczniowie – drużynowo – rozwiązują zagadki, zadania, krzyżówki i rebusy z zakresu języka polskiego, historii,  matematyki, biologii, geografii oraz języka angielskiego i religii. Zakres tematyczny zgodny z podstawą programową.

 Etap II – sportowy

– etap ten  dla każdej kategorii wiekowej ma formę zawodów sportowych

– rywalizacja drużynowa obejmuje różne ćwiczenia i zabawy lekkoatletyczne

– podczas konkurencji obowiązuje strój sportowy

UWAGA!

Wykaz konkurencji został przedstawiony w Załączniku nr1

5. Kolejność zajmowanych miejsc w konkursie zostanie ustalona na podstawie sumy punktów z obu etapów konkursu ( wiedzy i sportowego ).

6. Laureatami konkursu są drużyny, które zajęły kolejno I, II, III miejsce.

7. Nagrody:

Każda drużyna biorąca udział w konkursie otrzymuje pamiątkowy dyplom, a laureaci   nagrody. Wręczenie dyplomów i upominków nastąpi po zakończeniu konkursu.

8. Po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu wyników przewidziany jest poczęstunek dla wszystkich uczestników.

9. Terminarz konkursu:

Termin ogłoszenia konkursu: 8 stycznia 2024r.

  1. I etap: eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają szkoły we własnym zakresie    do 22 marca 2024r.
  2. II etap: szkoły zgłaszają udział  drużyn w konkursie  do 5  kwietnia 2024 r. na adres  e-mailowy Zespołu Szkół w Zarzeczu pubgimzarz@poczta.onet.pl

Termin i miejsce finału konkursu: 18 kwietnia 2024 roku ( czwartek) o godzinie 9.00  w Zespole Szkół w Zarzeczu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy dzwonić do sekretariatu szkoły tel. 0 16 640 15 86.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Program konkurencji rekreacyjno-sportowych:

I.         Klasy I-III

Stacja I – bieg sprinterski drużyny z przełożeniem szarfy na czas

Opis ćwiczenia – na sygnał ćwiczący biegnie do stojaka w odległości 10 m, bierze szarfę założoną na stojaku, przekłada szarfę od głowy do stóp, zakłada szarfę na stojak i wraca do linii startu. O klasyfikacji końcowej decyduje czas całej drużyny.

Stacja II – skoki dodawane

Opis ćwiczenia – kolejni uczestnicy drużyny wykonują skoki w dal z miejsca obunóż, każdy następny skok wykonywany jest z miejsca, do którego doskoczył poprzedni ćwiczący. O klasyfikacji końcowej decyduje odległość skoku jaką uzyskała cała drużyna.

Stacja III – skłony tułowia na czas („brzuszki”)

Opis ćwiczenia – każdy ćwiczący z leżenia tyłem na materacu, nogi ugięte w stawach kolanowych pod kątem prostym, stopy włożone pod pierwszy szczebel drabinek, wykonuje skłony tułowia w ciągu 30 s. O klasyfikacji końcowej decyduje łączna liczba wszystkich skłonów jaką uzyskała cała drużyna.

II.        Klasy IV-VIII

Stacja I – bieg sprinterski 10 x 5 m

Opis ćwiczenia – każdy z uczestników drużyny pokonuje odcinek 5 m 10 razy (tam i z powrotem). Bieg wykonywany jest na wyznaczonym odcinku 5 m, odległość między liniami 120 cm. O klasyfikacji końcowej decyduje czas całej drużyny.

Stacja II – rzuty wolne (osobiste) w koszykówce

Opis ćwiczenia – uczestnicy drużyny wykonują rzuty wolne w koszykówce (wysokość kosza -3,05 m, odległość linii rzutów wolnych – 4,00 m). Każdy uczestnik wykonuje po dwa rzuty wolne. O klasyfikacji końcowej decyduje łączna liczba celnych rzutów do kosza, jaką uzyskała cała drużyna.

Stacja III – skłony tułowia na czas („brzuszki”)

Opis ćwiczenia – każdy ćwiczący z leżenia tyłem na materacu, nogi ugięte w stawach kolanowych pod kątem prostym, stopy włożone pod pierwszy szczebel drabinek, wykonuje skłony tułowia w ciągu 30 s. O klasyfikacji końcowej decyduje łączna liczba wszystkich skłonów jaką uzyskała cała drużyna.

Karta zgłoszenia

Zgoda rodziców