V Konkurs Interdyscyplinarny Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej

1.Cele:

– integracja uczniów i nauczycieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej

– wdrażanie do rywalizacji naukowo – sportowej

– rywalizacja dzieci i współzawodnictwo

– dzielenie się wiedzą interdyscyplinarną w ramach podstawy programowej

– promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

2. Organizator konkursu:

Zespół Szkół w Zarzeczu

ul. Świętego Jana Pawła II 7

37 – 205 Zarzecze k. Przeworska

pubgimzarz@poczta.onet.pl

tel. 0 16 640 15 86

3. Adresat konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Diecezji Przemyskiej noszących imię Jana Pawła II.

Szkoła dla danej  kategorii wiekowej wystawia jedną , 3-osobową drużynę.

4. Struktura konkursu:

– konkurs podzielony jest na 2 kategorie wiekowe

  I kategoria: uczniowie klas I – III

  II kategoria: uczniowie klas IV – VIII

 – w każdej  kategorii wiekowej przewidziane są dwa etapy: wiedzy (interdyscyplinarny) i sportowy, w których biorą udział ci sami uczniowie

Etap I – wiedzy ( interdyscyplinarny)

I kategoria: uczniowie klas I – III

– uczniowie – drużynowo – rozwiązują zadania, zagadki obejmujące zagadnienia z edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej oraz religii w obrębie podstawy programowej.

II kategoria: uczniowie klas IV – VIII

– uczniowie – drużynowo – rozwiązują zagadki, zadania, krzyżówki i rebusy z zakresu języka polskiego, historii,  matematyki, biologii, geografii oraz języka angielskiego i religii. Zakres tematyczny zgodny z podstawą programową.

Etap II – sportowy

– etap ten  dla każdej kategorii wiekowej ma formę zawodów sportowych

– rywalizacja drużynowa obejmuje różne ćwiczenia i zabawy lekkoatletyczne

– podczas konkurencji obowiązuje strój sportowy

UWAGA!

Wykaz konkurencji został przedstawiony w Załączniku nr1

5. Terminarz konkursu:

– szkoły zgłaszają udział  drużyn w konkursie  do 3 kwietnia 2023 na adres e-mailowy

   szkoły

– finał konkursu – 27 kwietnia 2023 roku ( czwartek) o godzinie 10.00

w razie pytań i wątpliwości prosimy dzwonić do sekretariatu szkoły

6. Nagrody:

Każda drużyna biorąca udział w konkursie otrzymuje pamiątkowy dyplom, a laureaci   nagrody. Wręczenie dyplomów i upominków nastąpi po zakończeniu konkursu.

7. Laureatami konkursu są drużyny, które zajęły kolejno I, II, III miejsce.

8. Kolejność zajmowanych miejsc zostanie ustalona na podstawie sumy punktów z obu etapów konkursu ( wiedzy i sportowego ).

9. Po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu wyników przewidziany jest poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Załącznik nr 1 Program konkurencji rekreacyjno-sportowych

Załącznik nr 2 Karta zgłoszenia

Załącznik nr 3 Zgoda rodziców