Patron

Jan Paweł II to niewątpliwie jeden z największych papieży wszech czasów. Nie sposób przecenić wpływ i zasięg nauki Papieża Polaka. Był człowiekiem żarliwej wiary i wielkiego umysłu. Jesteśmy dumni, iż jest on patronem naszej szkoły. Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920r. w Wadowicach. Rodzicami jego byli Karol i Emilia z Kaczorowskich. Gdy Karol miał 10 lat dziesięć umiera mu matka. Po uzyskaniu matury w wadowickim liceum przenosi się z ojcem do Krakowa i podejmuje studia na polonistyce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam zastaje Go wybuch II wojny światowej.
Od 1940r. Karol zaczyna pracować w kamieniołomach Zakładów chemicznych “Solvay” w Zakrzówku, a następnie w tych samych zakładach w Borku Falęckim pod Krakowem. Podczas okupacji Karol Wojtyła jest współorganizatorem konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego w Krakowie, jego aktorem i jednym z pierwszych reżyserów. W 1942r. wstępuje do konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie, studiując jednocześnie filozofię na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 listopada 1946r. otrzymuje święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju, ze studiów w Rzymie, w 1948r., zostaje wikariuszem parafii Niegowić, a po roku – w parafii Św. Floriana w Krakowie. Przygotowuje jednocześnie pracę doktorską “Problem wiary w pismach Św. Jana od Krzyża”. W pięć lat później habilituje się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wieku 38 lat otrzymuje sakrę biskupią, z rąk Piusa XII, i zostaje najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.
W 1969r. zostaje wybrany na wiceprzewodniczącego Episkopatu Polski. Jednocześnie zostaje członkiem trzech watykańskich kongregacji, m.in. Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.
16 października 1978r., Karol Wojtyła zostaje wybrany Papieżem i przyjmuje imię Jan Paweł II, na znak kontynuacji dziedzictwa trzech bezpośrednich poprzedników: Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I.
Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem nie Włochem i pierwszym Polakiem, który dostąpił tej godności. Początek pontyfikatu stały się pretekstem do pierwszej, najbardziej znaczącej i oczekiwanej pielgrzymki do ojczyzny w 1979r. Pielgrzymka ta stała się początkiem końca komunistycznej hegemonii w krajach Europy Wschodniej.
Przez całe 27 lat pontyfikatu dźwigał na barkach ciężar historii i sam pisał jej nowy, ważny rozdział. Jako biskup Rzymu służył sprawie pojednania między religiami i narodami. Był bezkompromisowym obrońcą ludzkiej godności oraz pokoju na całym świecie. Niósł nadzieję prześladowanym i zniewolonym. Zmarł 2 kwietnia 2005r. 1 maja 2011r. nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI, uroczystą mszę koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata. 27 kwietnia 2014 roku papież Franciszek dokonał kanonizacji Jana Pawła II.