Kadra kierownicza

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

dr Krzysztof Majkowski

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

mgr Jan Szajny

KIEROWNIK SZKOŁY FILIALNEJ IM ORŁA BIAŁEGO

mgr Janina Mamak