Kadra kierownicza

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

dr Krzysztof Majkowski

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

mgr Jan Szajny

KIEROWNIK SZKOŁY FILIALNEJ IM ORŁA BIAŁEGO

mgr Janina Mamak

KIEROWNIK SZKOŁY FILIALNEJ IM STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

mgr Anna Polit