Erasmus+

Otwieramy nową zakładkę na szkolnej stronie internetowej aby na bieżąco i obszernie informować Państwa o wszelkich działaniach podejmowanych w ramach programu Erasmus+.

               W ramach programu możliwe są różnorakie działania wspierające uczniów w szeroko pojętej edukacji szkolnej, rozwoju umiejętności językowych i poszerzaniu kontaktów międzynarodowych. Międzynarodowa współpraca szkół daje uczniom możliwość wyjazdów zagranicznych, w czasie których oprócz zaplanowanych działań projektowych, nasza młodzież zwiedza ciekawe miejsca, poznaje kulturę i zwyczaje krajów włączonych do programu Erasmus+, nawiązuje przyjaźnie z rówieśnikami innej narodowości.

               Program Erasmus+ to także możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli. Oprócz doświadczeń, które zdobywają pedagodzy podczas wymiany uczniowskiej i dzielenia się dobrymi praktykami ze szkołami partnerskimi, nauczyciele mają też okazję do podnoszenia swoich kwalifikacji na kursach szkoleniowych i stażach tzw. Job shadowing.

               28 lutego 2023 roku zakończyliśmy projekt międzynarodowy KA 229 – School Exchange Partnerships zatytułowany „Make the social media a safe place”. Jednocześnie rozpoczęliśmy realizację wniosku akredytowanego, złożonego w październiku ubiegłego roku. Akredytacja przyznawana jest szkołom z doświadczeniem projektowym i pozwala na realizację zaplanowanych we wniosku działań, których bezpośrednimi beneficjentami są uczniowie i nauczyciele. Szczegółowe informacje z kolejno prowadzonych aktywności będą systematycznie podawane w niniejszej zakładce.

               Realizacja projektów jest w całości finansowana przez Unię Europejską. Przyznanie grantu, równoznaczne z akceptacją złożonego wniosku zależy od prawidłowo złożonego formularza i ciekawego pomysłu na działania wspierające rozwój młodzieży.

               Zachęcamy do częstego zaglądania w zakładkę Erasmus+, gdzie będziemy zamieszczać wszelkie informacje, publikacje i zdjęcia.

Zarzecze 26.04. 2023

broszura projektowa


Job Shadowing

Obserwacja pracy czyli job shadowing to jedna z aktywności zaplanowanych w ramach Akredytacji Erasmus+. Jej celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami akredytowanych szkół w całej Europie. W dniach 23.X – 30.X. 2023 nauczycielki z naszej szkoły- A. Wygnaniec, L. Dziedzic, G. Rzeszutek obserwowały pracę szkoły podstawowej w Hiszpanii – Colexio de Education Infantil e Primaria Mestre Vide.

            Oprócz obserwacji lekcji szkolnych, m.in. muzyki, języka angielskiego, wf-u, historii, panie miały okazję przyjrzeć się pracy przedszkoli, odbyły też wizytę w szkole drugiego stopnia oraz szkole językowej dla dorosłych. Głównym celem wizyty była wymiana dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniem w organizacji zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych, wykorzystanie technologii informatycznych w procesie dydaktycznym.

            Równie ważna jest implementacja dobrych rozwiązań w sferze wychowawczej, dlatego panie przyglądały się zachowaniu uczniów podczas przerw, ich relacjom z nauczycielami, uczestniczyły w wycieczce klasowej do muzeum w Santiago de Compostela.

            Realizowany w naszej szkole program Erasmus+Akredytacja finansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej.