Erasmus+

Otwieramy nową zakładkę na szkolnej stronie internetowej aby na bieżąco i obszernie informować Państwa o wszelkich działaniach podejmowanych w ramach programu Erasmus+.

               W ramach programu możliwe są różnorakie działania wspierające uczniów w szeroko pojętej edukacji szkolnej, rozwoju umiejętności językowych i poszerzaniu kontaktów międzynarodowych. Międzynarodowa współpraca szkół daje uczniom możliwość wyjazdów zagranicznych, w czasie których oprócz zaplanowanych działań projektowych, nasza młodzież zwiedza ciekawe miejsca, poznaje kulturę i zwyczaje krajów włączonych do programu Erasmus+, nawiązuje przyjaźnie z rówieśnikami innej narodowości.

               Program Erasmus+ to także możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli. Oprócz doświadczeń, które zdobywają pedagodzy podczas wymiany uczniowskiej i dzielenia się dobrymi praktykami ze szkołami partnerskimi, nauczyciele mają też okazję do podnoszenia swoich kwalifikacji na kursach szkoleniowych i stażach tzw. Job shadowing.

               28 lutego 2023 roku zakończyliśmy projekt międzynarodowy KA 229 – School Exchange Partnerships zatytułowany „Make the social media a safe place”. Jednocześnie rozpoczęliśmy realizację wniosku akredytowanego, złożonego w październiku ubiegłego roku. Akredytacja przyznawana jest szkołom z doświadczeniem projektowym i pozwala na realizację zaplanowanych we wniosku działań, których bezpośrednimi beneficjentami są uczniowie i nauczyciele. Szczegółowe informacje z kolejno prowadzonych aktywności będą systematycznie podawane w niniejszej zakładce.

               Realizacja projektów jest w całości finansowana przez Unię Europejską. Przyznanie grantu, równoznaczne z akceptacją złożonego wniosku zależy od prawidłowo złożonego formularza i ciekawego pomysłu na działania wspierające rozwój młodzieży.

               Zachęcamy do częstego zaglądania w zakładkę Erasmus+, gdzie będziemy zamieszczać wszelkie informacje, publikacje i zdjęcia.


Zarzecze 26.04. 2023

broszura projektowa