RUSZA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH (ZERÓWEK) W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARZECZU.

Zapisu dzieci do przedszkola, oddziałów przedszkolnych (zerówek) oraz klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024 należy dokonać w terminie od 13 lutego do 28 lutego 2023 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 26 stycznia 2023 r. Wypełnione dokumenty należy złożyć w/w terminie, w sekretariacie szkoły (poniedziałek – piątek,  w godz. 7:00-14:00)

Dokumenty rekrutacyjne prosimy pobierać z naszej stronie internetowej,  z zakładki REKRUTACJA 2023/2024 lub w sekretariacie szkoły.

By admin