Rada Rodziców podaje szczegóły dotyczące konta bankowego.

RADA RODZICÓW przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu

Nr konta: 52 9106 0008 2002 0000 0895 0001

Na powyższe konto prosimy wpłacać składkę na Radę Rodziców. W roku szkolnym 2022/2023 składka od dziecka ustalona została w wysokości  50 zł. Przy dokonywaniu wpłaty prosimy wpisać tytułem:  nazwisko i imię dziecka oraz klasę do której uczęszcza. Szczegóły również na tej stronie internetowej, w zakładce o nazwie RADA RODZICÓW.

By admin