17 października  obchodziliśmy Święto Szkoły, dziękując Bogu za  Patrona św. Jana Pawła II oraz prosząc o Jego nieustane wstawiennictwo i opiekę nad cała społecznością szkolną.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. podczas której płynęła modlitwa, byśmy wiernie wypełniali zadania w naszym życiu.  

Następnie przy figurze św. Jana Pawła II odbył się ceremoniał szkolny, został odśpiewany hymn państwowy, odmówiona modlitwa, złożone kwiaty oraz odśpiewana ulubiona pieśń Papieża „Barka”.

Następnie zaproszeni goście wśród których znaleźli się przedstawicie władz samorządowych Gminy Zarzecze, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, obejrzeli akademię poświęconą św. Janowi Pawłowi II. Młodzież w krótkiej pantominie pokazała jaką wielką siłę  miała modlitwa w życiu Karola Wojtyły.  Słowa pieśni o papieżu , która zwieńczyła występ niech będą mottem i dla nas. „Taki Boży plan Bóg światu Ciebie dał. Jest plan na życie me, też żyć na wieki chcę.”

By admin