W dniu 20 września 2023 r. (środa) o godz. 1630 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Zarzeczu z wychowawcami klas.

Wywiadówka składać się będzie z trzech części:

1) spotkania ogólnego na górnym korytarzu,

2) spotkania w salach lekcyjnych,

3) pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Rodziców.

Nauczyciele niebędący wychowawcami udzielają informacji w trakcie trwania wywiadówki w pokoju nauczycielskim.

Liczę na niezawodne przybycie.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

dr Krzysztof Majkowski

By admin