SPOTKANIE „OPŁATKOWE” PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIĘ JANA PAWŁA II

11oplW dniu 10 stycznia 2020 roku w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie odbyło się Spotkanie „opłatkowe” przedstawicieli placówek oświatowych – RODZINY SZKÓŁ JANA PAWŁA II ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ z ks. Abpem Adamem Szalem i Zarządem Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

            Spotkania rozpoczęło się od Modlitwy do naszego Patrona Św. Jana Pawła II prowadzonej w kościele, przy Relikwiach św. Jana Pawła II przez ks. Abpa Adama Szala.

Następnie w Sali dolnego kościoła, nastąpiło powitanie wszystkich Przedstawicieli Szkół przez Pana dyr. Krzysztofa Majkowskiego przewodniczącego Społecznej Rady Rodziny Szkół Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej oraz błogosławieństwo opłatków przez ks. Metropolitę i składanie życzeń noworocznych i łamanie się opłatkiem.

Czytaj więcej...

Początek ferii na Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu

20basenW dniu 13 stycznia 2020 roku odbyła się kolejna lekcja wychowania fizycznego z pływania dla dziewcząt i chłopców z klasy czwartej a i b. W zajęciach wzięło udział 16 osób. Tym razem dziewczęta uczyły się pracy nogami do kraula A na piersiach i kraula B na grzbiecie. Atrakcją tego wyjazdu był „wir wodny” oraz ćwiczenia w nurkowaniu połączone z wyciąganiem gumowych kółek z dna części rekreacyjnej pływalni. Następny wyjazd w ostatni poniedziałek lutego i tak, aż do czerwca 2020 roku. Zajęcia prowadzili: dr Krzysztof Warchoł, prof. ośw. i mgr Katarzyna Warchoł. Serdecznie zapraszamy.

Krzysztof Warchoł

Czytaj więcej...

ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE FILIALNEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ROŻNIATOWIE

 

20swroznDnia 09 stycznia 2020 roku w Szkole Filialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie odbyły się obchody Święta Szkoły. W uroczystości udział wzięli: Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Pani Małgorzata Byrwa, Sekretarz Gminy Łańcut Pan Mariusz Pieniążek, Dyrektor CUW  Pani Katarzyna Kulpa, Prezes Banku Spółdzielczego w Przeworsku Pani Małgorzata Szpejankowska, V-ce Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu Pan Jan Szajny, byli dyrektorzy szkoły podstawowej w Rożniatowie Pani Maria Bojarska i Pan Jacenty Kusy, Radny Wsi Rożniatów Pan Jakub Kozio, Sołtys Wsi Rożniatów Pani Maria Chudy, Przyjaciele Szkoły- Pani Małgorzata Górska i Pani Maria Pelc, organista Pan Michał Michorczyk, nauczyciele, nauczyciele emeryci, rodzice, uczniowie i mieszkańcy wsi Rożniatów.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą, której przewodniczył ks. katecheta Damian Matusz. Po Mszy Świętej zaprezentował się Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa śpiewając piękne kolędy. Następnie uczniowie klasy III pod kierunkiem pani Anny Polit przedstawili montaż słowno - muzyczny pod hasłem : „ Życie trzeba przeżyć godnie bo jest tylko jedno”.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

 

W dniu 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 1630odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej

im Jana Pawła II w Zarzeczu z wychowawcami klas.

Wywiadówka składać się będzie z dwóch części:

1) spotkania ogólnego na górnym korytarzu,

2) spotkania w salach lekcyjnych (wykaz sal w załączeniu i na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku),

Nauczyciele niebędący wychowawcami udzielają informacji w trakcie trwania wywiadówki w pokoju nauczycielskim.

Liczę na niezawodne przybycie.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

                                     dr Krzysztof Majkowski

Czytaj więcej...