Wójt Gminy pan Tomasz Bury wręczył dyplomy stypendystom za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Podczas uroczystości, która odbyła się 25 czerwca 2020 roku w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu stypendia otrzymało 10 uczniów.

Stypendium Wójta Gminy Zarzecze jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Od kilku już lat szkoły z terenu naszej gminy składają wnioski o przyznanie tego stypendium. Wszystkie dotyczą uczniów mogących pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, sukcesami ogólnopolskimi, wojewódzkimi, poprzez uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.


Kwota stypendium to 1.000 zł, wypłacana ratalnie po 200 zł co drugi miesiąc. W uroczystości wręczenia wyróżnień oprócz stypendystów udział wzięli rodzice oraz dyrektorzy szkół. Panu wójtowi przy wręczaniu nagród towarzyszyła pani Katarzyna Kulpa, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych.

Stypendia Wójta Gminy w naszej szkole otrzymało czworo uczniów:

Amelia Kasperska, uczennica klasy 8

Weronika Szymańska, uczennica klasy 8

Jakub Broda, uczeń klasy 6

Gabriel Kwaśniak, uczeń klasy 6

Podczas wręczania stypendium pan wójt Tomasz Bury podziękował dzieciom za uczniowskie talenty oraz za włożoną przez nich pracę. Podziękował również dyrektorom, nauczycielom oraz rodzicom za wsparcie w rozwijaniu u uczniów pasji i zainteresowań.

Stypendystom, rodzicom oraz nauczycielom gratulujemy!!!

By admin