„Oblicza Dialogu – Młody Asyż”

„Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot.”                                                                                                               Jan Paweł II Zgłębiając słowa…