W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego pn. „Nasza Gmina Zarzecze”, w którym udział wzięli min. Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa, Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu dr Krzysztof Majkowski wraz z Gronem Pedagogicznym, przedstawiciele rodziców uczniów biorących udział w projekcie oraz uczniowie klas IV – VIII.

Uczniowie klasy V b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu podsumowali prace związane z  projektem  „Nasza Gmina Zarzecze” realizowanego w ramach otrzymanego grantu IV edycji programu Edukacja Inspiracja – Fundacji EFC i Fundacji Szkoła z Klasą.

W ramach projektu uczniowie poznali historię miejscowości, w których mieszkają, ich atrakcje turystyczne, poznali zagadnienia z zakresu oświaty, kultury i sportu. Przeprowadzili wywiad z Wójtem Gminy Zarzecze. Na podstawie zgromadzonych materiałów przygotowali wystawę o Naszej Gminie Zarzecze, a następnie wydali folder promocyjny pt. „Zarzecze. Nasza Gmina”.

Realizując projekt uczniowie poszerzyli swoje zainteresowania i wyobraźnię twórczą oraz rozbudzili w sobie postawy badawcze i innowacyjne. Działania  projektowe przybliżyła prezentacja multimedialna. W ramach projektu w szkole został przeprowadzony konkurs z wiedzy o Naszej Gminie Zarzecze, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV- VIII (tj. ponad 200 uczniów!). Jego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu podsumowania projektu. W kategorii klas IV- VI największą wiedzą wykazał się Filip Kasperski, natomiast w kategorii uczniów klas VII- VIII: Dawid Kucab, Oliwia Kasperska oraz Julia Surmiak. Podczas  uroczystego podsumowania projektu wystąpili: Lena Dziad (flet) , Karolina Cicirko(skrzypce) oraz Gabriel Kwaśniak(klawisze) wpisując się  w tym dniu swoim muzycznym talentem w historię Naszej Gminy Zarzecze.

By admin