Z ogromną przyjemnością informujemy o wynikach konkursu organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu. Komisja konkursowa w dniu 16.12.2020r. dokonała oceny prac plastycznych i tak: II miejsce w konkursie zajęła Natalia Pawłowska, uczennica  klasy IVa, natomiast  III miejsce Kinga Kiełbowicz, z klasy VIa. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Wymienionym uczennicom gratulujemy!!!

By admin