W dniu 14 grudnia br. na platformie YouTube zostały  zakończone  i podsumowane działania w ramach projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS, w którym wziął udział uczeń naszej szkoły Gabriel Kwaśniak.

Niestety, ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną i kolejne obostrzenia Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie nie zdołał –jak wcześniej było planowane – przeprowadzić choć części zajęć w realnej rzeczywistości. Zmianie musiała ulec także koncepcja finału projektu. Zamiast występów na scenie, wspólne dokonania uczniów i aktorów zostały zaprezentowane w wideoprezentacji. Zdalnie również obradowało Jury konkursu „Polska poezja religijna” w składzie: dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Robert Godek, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej Jan Nowara oraz pełnomocnik dyrektora Teatru Jagoda Skowron, którzy obejrzeli i ocenili nagrane przez uczniów prezentacje wierszy.   

Prace nad projektem TEATR W SIECI/NATENCZAS rozpoczęły się w kwietniu br., a ich celem było wsparcie nauczycieli i uczniów, którzy w związku z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami, zostali zmuszeni do odbywania lekcji i zajęć dodatkowych w formie zdalnej. Również pozbawieni możliwości występowania dla widowni aktorzy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie stanęli na wysokości zadania, aby  pomóc  uczniom z Województwa Podkarpackiego w podtrzymaniu i rozwijaniu teatralnych zainteresowań. W ramach projektu udało się zrealizować aż trzy różne zadania m.in. Konkurs recytatorski „Polska poezja religijna” z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego poprzedzony konsultacjami online w zespołach uczeń-aktor (wzięło w nim udział 21 placówek, w tym 33 uczniów).

Realizacje zadań trwały od maja (z wakacyjną przerwą) do października/grudnia 2020 roku. W wirtualną pracę z uczniami zaangażowało się niemal cały zespół aktorski Siemaszkowej. Efektem spotkań online  były drobiazgowo przygotowane wykonania utworów polskiej i światowej literatury oraz recytacje wierszy religijnych.

Uczeń naszej szkoły Gabriel Kwaśniak uzyskał tytuł finalisty w tym konkursie , prezentując wiersz Kazimierza Przerwy- Tetmajera pt. „Niewierny”. (Poniżej link do filmu)

Gabriel Kwaśniak

By admin