Już od wielu lat, w listopadzie, Szkolne Koło Caritas organizuje w naszej szkole zbiórkę makulatury z przeznaczeniem na budowę studni w Czadzie        w Afryce. Pracuje tam misjonarz z Podkarpacia – ksiądz Edward Ryfa.    

    Zbiórka każdego roku zbiega się z obchodami Światowego Dnia Ubogich. Dzięki m.in. naszej aktywności i chęci niesienia pomocy innym głodująca i pozbawiona wody ludność Afryki dostaje za darmo studnie głębinowe, które ratują niejedno życie. W związku z pandemią i zdalnym nauczaniem uczniów za  spakowanie makulatury i dostarczenie jej do punktu odbioru w Przeworsku odpowiedzialni byli pracownicy obsługi z panem Januszem Lewandowskim na czele.

   Transport makulatury zapewnił Wójt Gminy Zarzecze pan Tomasz Bury. Zebraliśmy bardzo dużo – samochód wypełniony był do granic możliwości.

Małgorzata Różańska

By admin