5 listopada 2020 r. w Szkole Filialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie odbył się Konkurs Pieśni i  Piosenki Patriotycznej.
Głównym celem konkursu było  rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ojczystej ziemi, do regionu i miejscowości, w której żyjemy. To także doskonała okazja dla uczniów do rozwijania swoich zdolności muzycznych i zaprezentowania ich przed publicznością.  W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klasy I i II. Każdy uczestnik prezentował jeden utwór o treści patriotycznej.
Młodzi artyści wykazali się świetnym przygotowaniem i ogromną wrażliwością. Konkurs udowodnił, że takie pojęcia jak: PATRIOTYZM, OJCZYZNA, TRADYCJA są bardzo ważne oraz bliskie sercom i umysłom dzieci . Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy im sukcesów w Gminnym Konkursie Patriotycznym pt: „OJCZYZNA W POEZJI, RYSUNKU ORAZ PIEŚNI I PIOSENCE PATRIOTYCZNEJ” pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Zarzecze Tomasza Burego.

Do tego konkursu uczniowie przygotowali utwór o tematyce patriotycznej z podkładem muzycznym oraz prace plastyczne. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną konkurs odbędzie się oniline.

Danuta Podolak

By admin