Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, kolejny raz w naszej szkole odbyła się spartakiada klas trzecich, konkurs „Baw się z nami”. Etap gminny odbył się 12maja, zaś powiatowy 5 czerwca. Zgodnie z tradycją konkurs rozpoczął się przywitaniem zawodników, rozpaleniem olimpijskiego znicza oraz prezentacją zawodników z udziałem olimpijskiej flagi. Zmagania obejmowały konkurencje takie jak: bieg sztafetowy, dodawanie skoków, zamiana piłek, bieg z szarfami, rzuty do żywego kosza, strzały na bramkę. W etapie gminnym wzięły udział cztery drużyny, które reprezentowały SP im. Marii Konopnickiej w Siennowie, SP im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach, oraz dwie drużyny ze SP im. Jana Pawła II w Zarzeczu. Na tym etapie zmagania wygrała drużyna kl. IIIa z Zarzecza, która jednocześnie zakwalifikowała się do etapu powiatowego. Drugie miejsca ex aequo zdobyła drużyna z Siennowa oraz Żurawiczek, zaś trzecie kl. IIIb z Zarzecza.

Zgodnie z założeniami regulaminu zwycięzca etapu gminnego wystawiał drużynę do zawodów na szczeblu powiatowym.

Do zmagań na tym szczeblu, zgłosiły się trzy drużyny. Był to zespół ze Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze, reprezentujący gminę Kańczuga oraz kl. III z SP im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie, reprezentująca gminę Sieniawa. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do zawodników z Sieniawy, gdyż zajęli oni miejsce pierwsze. Oni też będą reprezentować powiat przeworski na zawodach rejonowych, które odbędą się w Próchniku. Miejsce drugie zajęła drużyna z Zarzecza, zaś trzecie z Kańczugi. Zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów.

Wacław Wdowiak

By admin