Akredytacja programu Erasmus + dla naszej szkoły

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Narodowa Agencja programu Erasmus + opublikowała wyniki wniosków o Akredytację w programie. Wniosek dla naszej szkoły został zaakceptowany.

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu.

Nasi uczniowie znów będą mieli okazję do uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych, doskonalenia umiejętności językowych i współdziałania w wielu ciekawych aktywnościach.

By admin