2 listopada 2022r. uczniowie klas VI b i VIII b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu uczestniczyli w wycieczce do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie i najstarszej Kopalni Ropy Naftowej w Bóbrce w ramach programu „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie miało na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie uczniom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki oraz wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych. Dodatkowo wybór miejsc związany był z tym, iż bieżący rok poświęcony jest Ignacemu Łukasiewiczowi, który w 1854 był jednym z założycieli kopalni w Bóbrce.

Zwiedzając Centrum Dziedzictwa Szkła, mogliśmy zagłębić się w świat technik produkcyjnych i zdobniczych, a także wziąć czynny udział w warsztatach malowania na szkle. Zwiedziliśmy obydwa budynki obiektu. W budynku głównym obejrzeliśmy prezentacje produkcji szkła oraz zobaczyliśmy, jak powstają szklane przedmioty dekoracyjne i artystyczne. Każdy uczeń mógł samodzielnie z gorącej masy szklanej wycisnąć pieczęć – Krosno Miasto Szkła, którą zabrał na pamiątkę. Na koniec zrobiliśmy zakupy w sklepie ze szklanymi pamiątkami.

 Kolejnym punktem programu była Kopalnia Ropy Naftowej w Bóbrce, obecnie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza – otwarta w 1854 roku i nadal działająca. Wycieczka dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń.

By admin