„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II.  

       13 października 2020r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. W związku z pandemią i wymogami sanitarnymi spotkanie miało miejsce na hali sportowej. Na początku głos zabrał dyrektor szkoły pan dr Krzysztof Majkowski, który przywitał wszystkich zebranych, złożył serdeczne życzenia, a następnie wręczył Nagrody Dyrektora nauczycielom: A. Kasperskiej, M. Różańskiej, R. Gołąb, B. Ziębie, K. Warchołowi, B. Nosek, B. Prymon, A. Ilasz- Kuszek, W. Wdowiakowi, M. Płocicy i D. Wątrobie oraz pracownikom obsługi: T. Wołtosz, Z. Panek, C. Białogłowskiej, B. Górskiej, B. Drabik, J. Lewandowskiemu, M. Pawłowskiemu, W. Płocicy i B. Kuras. Pan dyrektor poinformował zebranych o przyznaniu p. Małgorzacie Sander Medalu Komisji Edukacji Narodowej, a p. Krzysztofowi Warchołowi Nagrody Ministra Oświaty. Następnie odbyła się akademia, którą przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką p. M. Różańskiej i p. M. Stępień.

By admin