Każdego roku w czerwcu wszystkie dzieci czekają z wytęsknieniem na ostatni dzwonek i wakacje, kiedy będą mogły odłożyć książki, zeszyty i udać się na zasłużony odpoczynek. Zazwyczaj ten ostatni czerwcowy dzwonek wywołuje radosny nastrój i choć uczniom ostatnich klas zakręci się w oku łezka, bo to przecież ostatni raz w tych murach, pozostałe dzieci wiedzą, że we wrześniu znowu odezwie się echem i zwoła wszystkich do szkoły, zapraszając do nauki w kolejnym roku szkolnym.

W naszej szkole to się jednak nie wydarzy, jej mury nie zjednoczą już stęsknionych swego towarzystwa uczniów, ponieważ po 118 latach od jej założenia – została zamknięta.

23 czerwca 2022r. w Szkole Filialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz oficjalne zamknięcie szkoły.

W uroczystości wzięli udział: Pan Tomasz Bury Wójt Gminy Zarzecze, Pan Krzysztof Majkowski Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu, Pan Jan Szajny wicedyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu, Pani Katarzyna Kulpa Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych, Pani Agata Koba Dyrektor Publicznego Żłobka w Zarzeczu z filią w Rożniatowie, Pani Teresa Wołtosz sekretarz szkoły, ksiądz Tomasz Podolak katecheta, Pani Maria Chudy sołtys wsi Rożniatów, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice i uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu szkoły. Następnie Pani Danuta Podolak kierownik szkoły przywitała wszystkich zebranych i gorąco podziękowała za przyjęcie zaproszenia oraz uświetnienie swoją obecnością tej wyjątkowej uroczystości. W swoim przemówieniu przedstawiła historię Szkoły Podstawowej w Rożniatowie od jej założenia po czasy współczesne, podkreśliła jej zasługi oraz jej znaczenie dla  mieszkańców wsi Rożniatów.

          Kolejnym punktem spotkania było wręczenia świadectw i nagród. Uczniowie za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali nagrody książkowe, świadectwa oraz dyplomy ukończenia klasy III, które wręczyli Wójt Gminy Zarzecze oraz Dyrektorzy szkoły.  Kierownik szkoły pogratulowała wszystkim uczniom wyników w nauce w mijający roku szkolnym i sukcesów w wielu dziedzinach. Życzyła, aby w nowej szkole odnaleźli swoje miejsce, by znaleźli nowych przyjaciół, jednocześnie nie zapominając o dawnych znajomościach, miejscach i ludziach, z którymi dotychczas byli związani. By nowe możliwości, które pojawią się na kolejnych etapach rozwoju, niosły za sobą spełnienie w każdym możliwym wymiarze. Słowa podziękowania skierowała również do rodziców, dziękując za współpracę i zaangażowanie w życie szkoły. Podziękowania za oddaną pracę przyjęła także Pani Elżbieta Onuca, która przez wiele lat pełniła w szkole funkcję konserwatora, a obecnie przeszła na emeryturę.

W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zarzeczu, Panu dr Krzysztofowi Majkowskiemu.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna  w wykonaniu uczniów klasy III, którzy słowami piosenki „Tak niedawno żeśmy się poznali” wspominali chwile spędzone w murach tej szkoły. Uczniowie podziękowali dyrekcji i nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie, za niegasnącą cierpliwość i życzliwość, a przede wszystkim za wiedzę, jaką im przekazali. Dziękowali nawet za wszystkie uwagi, które pomagały im w kształtowaniu prawidłowych postaw, aby wyrośli na uczciwych i mądrych ludzi. Słowa podziękowania skierowali również do rodziców, okazując wdzięczność za wszystkie ich starania.

W dalszej części uroczystości głoś zabrali zaproszeni goście, Pan Tomasz Bury Wójt Gminy Zarzecze i Pan Krzysztof Majkowski Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu, którzy w swoich wystąpieniach nawiązali do historii i tradycji szkoły oraz złożyli podziękowania za działalność placówki.

Na koniec uczniowie szkoły posadzili pamiątkowe drzewko, pod którym umieścili list z wykazem ich imion i nazwisk oraz osób biorących udział w tej uroczystości.

Przez 118 lat Szkoła Podstawowa w Rożniatowie kształciła dzieci, odpowiadając na wyzwania współczesności. Była jedyną w miejscowości placówką kulturalno – oświatową i sercem jednoczącym wspólnotę jej mieszkańców, kształcąc, udostępniając zbiory biblioteczne, organizując uroczyste spotkania z kulturą i sztuką z okazji różnych świąt i uroczystości.

 Pamiętajmy jej zasługi, doceńmy znaczenie, jakie miała w naszym środowisku.

By admin