Nasza szkoła jest jedną z dziesięciu szkół w Polsce, która realizuje pilotażowy program Fundacji BGK „Były sobie pieniądze”. Program przeznaczony jest dla dzieci młodszych, w naszej szkole realizowali go uczniowie klasy 3a . Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej uczniów oraz wprowadzenie w podstawy finansów tak, aby potrafili lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Cele realizowane były poprzez przeprowadzenie autorskich zajęć o finansach. Tematyka zajęć obejmowała swym zakresem m. in. wartości pieniądza, podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków, ale także umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich.  Mam nadzieję, że ten program pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci, zwiększy ich wiedzę i świadomość na temat pieniędzy, oszczędzania oraz jak ważna jest praca za którą otrzymujemy wynagrodzenie.

By admin