W dniach 18 i 19 maja br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, które prowadziła pani Iwona Gąsiorek z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. W miejscu, gdzie przebywał Prymas Tysiąclecia, czyli w Pałacu Dzieduszyckich, mieli możliwość posłuchać bardzo interesujących prelekcji, poznać czas, kiedy przebywał w Zarzeczu oraz prześledzić całą historię życia od małego Stefka, młodego kleryka, ks. Stefana wikariusza,  aż do profesora – wykładowcy, biskupa, kardynała  i Prymasa. Były to niecodzienne lekcje, które dały możliwość spotkania naszym uczniom z błogosławionym, wielkim Polakiem i serdecznym przyjacielem Jana Pawła II.

By admin