17 maja klasa 0a wraz z wychowawczyniami odbyła wycieczkę do Rożniatowa w ramach tematu „Moja Mała Ojczyzna”. Po przyjeździe autobusem szkolnym na Stadion Sportowy i powitaniu przez samego Prezesa, dzieciaki rozpoczęły trening a następnie gry i zabawy sportowe pod czujnym okiem zawodników Klubu Sportowego „Błyskawica”. Za wykazaną aktywność ruchową otrzymały drobne nagrody. A w ramach relaksu przejażdżkę piękną konną bryczką, powożoną przez pana Dworaka, dziadzia Tomka z naszej grupy. Podziwiając domy, zagrody, budynki użyteczności publicznej, przedszkolaki spacerem dotarły do Remizy OSP, gdzie z pomocą profesjonalnych strażaków, mogły poznać sprzęt, umundurowanie oraz  działanie nowoczesnego samochodu strażackiego, a nawet „gasić pożar” za pomocą prawdziwego węża. Wewnątrz remizy czekał na nie poczęstunek, balony, muzyka dyskotekowa. Na koniec dzieci spotkały się z działającym tu aktywnie Zespołem Śpiewaczym. Zapoznały się z historią powstania zespołu, wysłuchały wybranych utworów na ludową nutę, oglądały stroje, w których występują, a przy okazji je przymierzały – pozując do zdjęć. Dzieci pełne wrażeń wróciły do Zarzecza autobusem szkolnym. Wyrażamy wdzięczność Zespołowi Śpiewaczemu, członkom OSP i Klubu Sportowego oraz dorożkarzowi za uświetnienie naszych zajęć. Wszystkie atrakcje zostały zorganizowane przez rodziców dzieci z Rożniatowa, którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie.  

By admin