W dniu 3 maja 2022 roku odbyły się uroczyste obchody Gminnego Święta 3 Maja i Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Naszej gminy, Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu jak też pocztu sztandarowego Koła Pszczelarzy w Zarzeczu, strażaków i zaproszonych gości do kościoła parafialnego. Zebrani wzięli udział w uroczystej mszy świętej. Następnie zostały złożone kwiaty pod pomnikiem ofiar pomordowanych przez hitlerowców. Wójt Gminy Zarzecze- pan Tomasz Bury wygłosił przemówienie upamiętniające 231 rocznicę  Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święto Strażaka.

By admin