Święto Szkoły to ważny dzień dla całej społeczności szkolnej. To dzień, w którym możemy uhonorować w szczególny sposób Patrona szkoły.

Jesteśmy dumni, że Stefan Kardynał Wyszyński – Wielki Nauczyciel Narodu Polskiego już od 19 lat jest Patronem naszej szkoły.

To dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie – iść śladami tego, dla którego zawsze najważniejszy był drugi człowiek. Iść śladami tego, który swoim życiem udowodnił, że nie trzeba się bać własnych myśli i przekonań. Iść śladami tego, który kierował się miłością, szanował każdego i mnożył dobro, dzieląc się nim. To przecież najlepsza droga jaką można iść i po jakiej można prowadzić młode pokolenie. Na takiej drodze nikt nie może się zgubić. Na takiej drodze nikt nie może zwątpić i się poddać, bo nie idzie sam, bo idziemy wszyscy razem, bo mamy najpiękniejsze drogowskazy i niezawodnego Przewodnika.

W tym roku szkolnym przeżywaliśmy bardzo ważne wydarzenie związane z Patronem naszej szkoły.

12 września 2021 r. z woli Pana Boga Prymas Tysiąclecia  Kardynał Stefan Wyszyński – niezłomny obrońca Kościoła, wiary i Ojczyzny – został wyniesiony do chwały ołtarzy jako błogosławiony. Dzień ten zapisał się złotymi zgłoskami nie tylko na kartach historii naszej szkoły, ale przede wszystkim Kościoła i naszej Ojczyzny, którą, jak sam nasz duchowy interreks powiedział: „ kochał więcej niż własne serce”. Data ta nie była przypadkowa, ponieważ Prymas Stefan Wyszyński powiększył  grono polskich błogosławionych  w 120 rocznicę swoich urodzin,  40 rocznicę śmierci  i w roku 2021, którego był patronem Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydarzenie to napawa naszą szkolną społeczność dumą i jest potwierdzeniem, że wybraliśmy na patrona postać wyjątkową – w 2004 roku, w stulecie istnienia szkoły w Rożniatowie odbyło się uroczyste nadanie imienia i sztandaru szkole.  Od tamtej pory każdego roku uroczyście obchodzimy Święto Szkoły – Dzień Patrona. Czujemy się wyróżnieni, że część jego splendoru spłynęła i na nas.

W tym roku uroczysta akademia z okazji  Święta Szkoły odbyła się 13 stycznia 2022 r.

Uroczystości rozpoczęliśmy od Eucharystii  w intencji całej społeczności szkolnej, emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników oraz tych, których już z nami nie ma, a przez wiele lat związani byli z nasza szkołą. Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił  ks. Proboszcz Radosław Maziarz.   Dalsze obchody miały miejsce w szkole. Obchody Święta Szkoły rozpoczęła Pani Danuta Podolak witając przybyłych gości. Dzień ten zaszczycili swoją obecnością:  Pan Tomasz Bury- Wójt Gminy Zarzecze, Pan Krzysztof Majkowski -Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu, Pani Maria Chudy- Sołtys wsi Rożniatów, ks. Tomasz Podolak, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie i mieszkańcy wsi Rożniatów.

Po czym nastąpiło wprowadzenie Pocztu Sztandarowego i odśpiewanie hymnu szkoły.

W dalszej części uroczystości uczniowie klasy II i III pod kierunkiem Pani Danuty Podolak  przedstawili montaż słowno – muzyczny pod hasłem: „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem” w którym wspominali postać Wielkiego Człowieka- Prymasa Tysiąclecia.

Za swój występ uczniowie zostali nagrodzeni w pełni zasłużonymi, gromkimi brawami.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście:  Wójt Gminy Zarzecze- Pan Tomasz Bury, Dyrektor Zespołu Szkół – Pan Krzysztof Majkowski, oraz Sołtys wsi Rożniatów -Pani Maria Chudy.

    W czasie uroczystości został rozstrzygnięty konkurs wiedzy pod hasłem: ,,Po Bogu najbardziej kocham Polskę”, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie. Uczniowie wykazali się wspaniałą wiedzą  o Błogosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy, które wręczył  dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu Pan Krzysztof Majkowski.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani Danuta Podolak  dziękując wszystkim zaproszonym gościom za przybycie i złożyła noworoczne życzenia.

To był wspaniały pełen wrażeń dzień.  

A słowa, które często wypowiadał Błogosławiony Kardynał Wyszyński „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, ale trzeba jeszcze być człowiekiem” kształtują naszą wrażliwość, pomagają nam stawiać sobie wymagania i dostrzegać potrzeby innych.

By admin