„Szkolne Przygody Gangu Swojaków” jest projektem edukacyjnym realizowanym w pierwszym półroczu obecnego roku szkolnego przez kl. IIa pod kierunkiem Wacława Wdowiaka. Jest on wspierany przez Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela sieci sklepów „Biedronka”. Program służy popularyzacji postaw proekologicznych, zainteresowania naturą, przybliżeniu piękna polskiej przyrody, rozwojowi umiejętności życia blisko z naturą i w zgodzie z nią oraz budowaniu wrażliwości ekologicznej. Bohaterowie programu Swojaki, wśród których są także zagrożone i chronione gatunki zwierząt, przybliżają dzieciom rozmaite regiony Polski, w których występują. Pokazują im co kryje przyroda i jak żyć z nią w zgodzie, ale przede wszystkim sprawiają, by razem z nimi mogły obserwować magię natury. Zajęcia pomagają także zmotywować dzieci do odkrywania wiedzy na temat piękna polskiej przyrody i występujących w niej zwierząt, zapewniając im przy tym świetną zabawę i niezapomniane lekcje. W ramach kolejnych zajęć dzieci przygotowały już pracę zbiorową w formie mapy małej ojczyzny, na której zaprezentowały zagrożone i chronione gatunki zwierząt występujące w naszym regionie oraz cyklicznie wykonują kolejne zadania z „Dziennika Troskliwego Odkrywcy”.

By admin