W dniach 8-12.11.2021 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu odbyło się spotkanie nauczycieli ze szkół partnerskich z Turcji, Włoch, Rumunii i Północnej Macedonii . W ramach programu Erasmus + nasze szkoły realizują projekt „ Make the social media a safe place”. Ma on na celu uświadomienie młodym ludziom , uczniom naszych szkół , jak ważne jest bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych. Językiem projektu jest język angielski, mamy więc nadzieje, że biorący udział w projekcie  uczniowie będą mieli możliwość poprawić swoje umiejętności językowe.

Podczas wizyty w Polsce, nasi goście zaprezentowali nam swoje kraje, szkoły, obowiązujące systemy edukacji. Odbyły się również warsztaty psychologiczne dla uczniów klas ósmych, warsztaty projektowe, których efektem są plakaty oraz liczne konferencje dotyczące omówienia działań projektowych i zaplanowanie kolejnych zadań i mobilności.

Goszczący u nas nauczyciele zostali przywitani przez Pana Wójta Gminy Tomasza Burego podczas uroczystości otwarcia. Ceremonię tę uświetnił występ uczniów w regionalnych i narodowych tańcach oraz piosence. W programie spotkania nie zabrakło również zwiedzania Muzeum i Pałacu  Dzieduszyckich w Zarzeczu, Jarosławia oraz Sanoka.

Jesteśmy dumni i bardzo podekscytowani faktem, że nasza szkoła bierze udział w tak dużym międzynarodowym projekcie. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnego spotkania, które odbędzie się w lutym 2022r z udziałem uczniów, we Włoszech, w pięknym mieście Catania na Sycylii.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i realizację projektu w szkole są nauczyciele języka angielskiego: p. Anna Wygnaniec,   p. Joanna Górska, p. Aneta Pelc.

Nauczyciele języka angielskiego

By admin