15 października obchodziliśmy Święto Szkoły, czyli święto naszego Patrona św. Jana Pawła II. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył jej ks. Tomasz Podolak. Podczas mszy wszyscy polecali się szczególnemu orędownictwu Papieża. Następnie, przy figurze św. Jana Pawła II odbył się ceremoniał szkolny, został odśpiewany hymn państwowy, odmówiona modlitwa, złożone kwiaty i znicze oraz odśpiewana „Barka”.

Później przeszliśmy na halę sportową, gdzie głos zabrał dyrektor szkoły, pan dr Krzysztof Majkowski, który serdecznie powitał zaproszonych gości: ks. Prałata Anatola Standyło z Pełnatycz, p. Małgorzatę Byrwę – przew. Rady Gminy, p. Jacka Kuczę – radnego, p. Łukasza Laskę – dyrektora GOSiR , p. Beatę Klisz – dyr. Zespołu Szkól im. Wincentego Witosa, nauczycieli emerytów oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Z kolei Samorząd Szkolny złożył serdeczne życzenia i podziękowania oraz zadedykował piękną piosenkę z okazji Święta Edukacji Narodowej, do których dołączyli się rodzice. Pan dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom za wzorową i ofiarną pracę, a także wręczył nagrody dyrektora szkoły. Po krótkiej przerwie na małej sali sportowej odbyło się przedstawienie o św. Janie Pawle II pt. „Okno, buty i kremówki”. Występ uczniowski, wspólny śpiew i modlitwa przy relikwiach szkaplerza Jana Pawła II zwieńczyły naszą ucztę dla ducha. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali słodycze przygotowane przez Radę Rodziców.

By admin