Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach! 
                                                                               – Jan Paweł II Papież

Kardynał Stefan Wyszyński i Jego beatyfikacja – w minionym tygodniu tym wielkim wydarzeniem żył cały Kościół w Polsce. Jednak jedna mała miejscowość – Jawornik Polski w dniu 16 września 2021r. tętniła także innym wydarzeniem. Właśnie tam owego dnia Zespół Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim utworzył gwiaździstą pielgrzymkę ku czci innego Wielkiego Polaka – Jana Pawła II, a to wszystko za sprawą VI Zjazdu Przemyskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

          Wspólnota ta – nie bez przesady nazywana „Rodziną” – istnieje od 2015 r. i jest częścią Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, która przez wiele działań oddaje cześć Naszemu Rodakowi Papieżowi, krzewi w swych szkolnych społecznościach Ducha Jego nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, ukazuje wartości, do których wzywał i motywował nasz święty Patron.
          Coroczne spotkanie dyrektorów szkół im. Jana Pawła II z Archidiecezji Przemyskiej, które w tym roku odbyło się w Jaworniku stało się kolejną okazją do wspólnej modlitwy pod przewodnictwem ks. Abpa Adama Szala, okazją do wymiany doświadczeń, spotkania się przy wspólnym stole i uczcie  „Agape”, ale także rozwojem współpracy między placówkami przez cały rok szkolny.

          O godzinie 10.00 zgromadziliśmy się w parafialnym Kościele św. Andrzeja Boboli i wspólnej Eucharystii, która poprzez przewodnictwo i homilię ks. Apba Adama Szala Metropolity Przemyskiego połączyła ideały życia bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z wartościami św. Jana Pawła II. Następnie po modlitewnej uczcie duchowej, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Wysokiej Łańcuckiej przemaszerowaliśmy Jawornickimi ulicami do miejsca spotkania z Kulturą Sztuki jakim było przedstawienie teatralne przygotowane przez uczniów społeczności szkolnej. Chwile wzruszenia – przy tekstach i śpiewie uczniów – ukazały jak wiele łączy nas z Janem Pawłem II., w którego cieniu przecież większość z nas dorastała. Zaproszeni z Kuratorium, Gminy, Stowarzyszeń i wielu szkół podkarpacia Goście nie ukrywali podziwu dla uczniów, a gromkim brawom nie było końca.

          Następnie głos zabrał Pan dr. Krzysztof Majkowski, który pełni zaszczytną funkcję Przewodniczącego Przemyskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Był to głos sprawozdawczy, który mimo trwającej pandemii ukazał jak wiele pięknych dzieł dokonało się w naszych społecznościach szkolnych i jak wielką wartość ma wspólnota, którą wszyscy swą obecnością reprezentują.

          Spotkanie robocze zaproszonych Gości i Dyrektorów Szkół  przede wszystkim nakreśliło nowe wyzwania jakie stawiają sobie Szkoły im. Jana Pawła II, ale również jeszcze bardziej jednoczyło wszystkich reprezentantów. Słowo wsparcia, modlitwa i błogosławieństwo końcowe ks. Abpa Adama Szala dodało wiary i sił, że dla rozkrzewiania wartości świętego papieża warto się trudzić, by młode pokoleniu Polaków żyło świadome, iż Patron naszych Szkół jest jedną z najważniejszych postaci dziejów historii naszej ojczyzny, a Jego nauczanie nie zna granic czasu i przemijania.

          Na ręce Pani Romany Dubas, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie VI Zjazdu Przemyskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Bogu niech będą dzięki za św. Jana Pawła II

By admin