W dniu 22 września 2021 r. (środa) o godz. 1600 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Zarzeczu

z wychowawcami klas.

Wywiadówka składać się będzie z dwóch części:

1) spotkań klasowych w salach lekcyjnych,

2) pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Rodziców.

Nauczyciele niebędący wychowawcami udzielają informacji w trakcie trwania wywiadówki w pokoju nauczycielskim.

Liczę na niezawodne przybycie.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

dr Krzysztof Majkowski

By admin