17 czerwca w naszej szkole odbył się apel przygotowany przez uczniów biorących udział w projekcie „Brawo my! Dla przyrody dzia-ła-my”, który był realizowany w ramach programu Edukacja Inspiracja. W apelu brali udział uczniowie klas 4-8. Miał on na celu przekonanie uczniów o konieczności dbania o środowisko naturalne oraz wzbudzenie szacunku i podziwu dla piękna naszej Ziemi.

Uczniowie obejrzeli  film, który podpowiedział jak każdy z nas może dbać o przyrodę. Następnie chętni mogli zmierzyć się z rozpoznawaniem roślin i zwierząt oraz wziąć udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez uczestników projektu. Na koniec wręczono nagrody laureatom i uczestnikom konkursu fotograficznego „Przyroda wokół nas”.

Krótki opis wszystkich działań grupy projektowej możecie znaleźć w dołączonej prezentacji.

By admin