18.05.2021r. obchodziliśmy 101. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, Wielkiego Papieża – patrona naszej szkoły. W celu upamiętnienia tej uroczystości uczniowie należący do pocztu sztandarowego  wraz z klasami pierwszymi oddali hołd swojemu patronowi poprzez wciągnięcie flagi na maszt, odśpiewanie hymnu państwowego, złożenie  kwiatów i zniczy pod figurą. Odmówiliśmy modlitwę, którą poprowadził ks. Damian.

      W uroczystości uczestniczyli: dyrektor szkoły, pan dr Krzysztof Majkowski, siostra Dorota Tucka oraz opiekun pocztu sztandarowego, pani Justyna Jamroży.

By admin