W Zespole Szkół w Zarzeczu egzamin ósmoklasisty odbywać się będzie:

  1. Język polski – 25 maja 2021r. (wtorek)
  2. Matematyka – 26 maja 2021 r. (środa)
  3. Język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek)

W tych dniach nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach I – VII.

Przedszkola i oddziały przedszkolne pracują zgodnie z harmonogramem.

Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu Krzysztof Majkowski

By admin