Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 26 stycznia 2021 oku,  dyrektor Zespołu Szkół  w  Zarzeczu informuje o uzupełniającej rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Zapisu dzieci należy dokonać w terminie od 5 maja do 14 maja 2021 r. Prosimy o złożenie dokumentów w/w terminie, w sekretariacie szkoły (poniedziałek – piątek, w godz. 7:00-15:00)

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły lub na naszej stronie internetowej www.zszarzecze.pl

By admin