Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22. 04. 2021 r.,  klasy I – III szkoły podstawowej, z dniem 26 IV 2021 r. rozpoczynają zajęcia w taki sposób, że:

1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz

2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji zajęć zostaną przekazane zainteresowanym poprzez dziennik elektroniczny.

Zapraszamy.

Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu

Krzysztof Majkowski

By admin