Internet zaczyna odgrywać coraz większą rolę w życiu naszych uczniów i staje się coraz częściej niezbędnym narzędziem pracy i nauki. Należy jednak pamiętać, że niesie ze sobą również wiele zagrożeń. 9 lutego obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. Szkoła Filialna im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie również włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji, w celu podwyższenia poziomu wiedzy i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W naszej szkole obchody DBI były realizowane poprzez wykonanie różnorodnych zadań. Przygotowane zostały tematyczne gazetki, na których zamieszczono materiał dotyczący bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. Prowadzone były pogadanki, burze mózgów, scenki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy w oparciu o różne scenariusze. Podczas zajęć wykorzystano materiały edukacyjne i filmiki: „Owce w sieci”, „Necio”, „Sieciaki” „Plik i folder”, z których uczniowie dowiedzieli się z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci. Uczniowie poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Przyswoili zasady kulturalnego zachowania w Internecie. W trosce o bezpieczeństwo korzystania z Internetu zapoznano dzieci ze stronami internetowymi, na których można szukać informacji lub pomocy w razie nieprzewidzianych, niebezpiecznych sytuacji. Również zaprezentowano dzieciom stronki internetowe, które mogą wykorzystać w swojej edukacji , twórczej rozrywce i kontaktach z rówieśnikami. Uczniowie na zajęciach plastycznych wykonali plakaty na temat „Bezpieczny Internet”

Przeprowadzone zajęcia pozwoliły osiągnąć zamierzone cele, tj. uświadomiły uczniom zagrożenia czyhające na nich w Internecie oraz przybliżyły zachowanie metod działania osób o złych zamiarach. Nauczyły również umiejętności zachowania w sytuacjach ryzykownych, wykazały potrzebę stosowania zasad bezpieczeństwa w Internecie (ochrona danych, ograniczone zaufanie, ochrona sprzętu przed zagrożeniami, legalność oprogramowania). Uczestnicy poznali reguły stosowania netykiety.

Mimo, iż systematycznie propagujemy działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu podczas zajęć prowadzonych w pracowni komputerowej, jesteśmy przekonani, że w wyniku podjętych inicjatyw wzbogaciliśmy świadomość uczniów, iż decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mają wpływ na ich realne życie. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie unikną wielu niebezpieczeństw związanych z Internetem.

Danuta Podolak

By admin