Zapisu dzieci do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022 należy dokonać w terminie od 10 lutego do 26 lutego 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 26 stycznia 2021 r. Dokumenty należy złożyć w/w terminie, w sekretariacie szkoły (poniedziałek – piątek,  w godz. 7:00-15:00)

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły lub na naszej stronie internetowej www.zszarzecze.pl   w zakładce REKRUTACJA.

By admin