W II semestrze roku szkolnego 2023/24 uczniowie klasy 2a wzięli udział w ogólnopolskim programie Fundacji BGK „Były sobie pieniądze”. Do jego realizacji zostało zakwalifikowanych 10 państwowych placówek przedszkolnych oraz 10 państwowych szkół podstawowych. Projekt przeznaczony był dla dzieci w wieku 3-9 lat i miał na celu podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej oraz wprowadzenie w podstawy finansów tak, aby dzieci potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Tematyka zajęć obejmowała swym zakresem m. in. wartości pieniądza, podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków, ale także umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich. W ramach projektu dzieci i nauczyciel otrzymali bezpłatne pakiety edukacyjne do jego realizacji.

By admin