Autor: admin

Job Shadowing

Obserwacja pracy czyli job shadowing to jedna z aktywności zaplanowanych w ramach Akredytacji Erasmus+. Jej celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami akredytowanych szkół w całej Europie. W dniach 23.X –…

Święto Szkoły

16 października  obchodziliśmy Święto Szkoły, dziękując Bogu za  Patrona św. Jana Pawła II oraz prosząc o Jego nieustane wstawiennictwo i opiekę nad cała społecznością szkolną. Ten uroczysty dzień przeżywaliśmy pod…

Pasowanie na ucznia

13 października w ramach Dnia Komisji Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Do pasowania przystąpiło 46 pierwszoklasistów z Zarzecza, Kisielowa, Pełnatycz, Rożniatowa, Łapajówki i Zalesia.…