Rodzina Szkół J P II

Konkurs Interdyscyplinarny Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej – Zarzecze
II Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II archidiecezji przemyskiej – Orzechowce Konkurs Interdyscyplinarny Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej- Zarzecze Zawiązanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej – Zarzecze