KONKURS INTERDYSCYPLINARNY DIECEZJALNEJ RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II DIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Celem Konkursu jest integracja uczniów i nauczycieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej ; wdrażanie uczniów do rywalizacji naukowo – sportowej; dzielenie się wiedzą interdyscyplinarną w ramach podstawy programowej oraz promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Diecezji Przemyskiej noszących imię Jana Pawła II.

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: I-sza kategoria to uczniowie klas I- III, II-gą kategorię stanowią uczniowie klas IV- VI SP , natomiast trzecią kategorię wiekową – uczniowie klas VII, VIII. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są dwa etapy: wiedzy (interdyscyplinarny) oraz sportowy. Szkoła dla danej kategorii wiekowej wystawia jedną trzy- osobową drużynę.

Etap I wiedzy (interdyscyplinarny) w kategorii uczniów klas I-III SP polega na tym, iż uczniowie (drużynowo) rozwiązują zadania- zagadki obejmujące zagadnienia z edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno- przyrodniczej, muzycznej i plastycznej w obrębie podstawy programowej.

W kategorii uczniów IV- VI SP konkurs przewiduje rozwiązanie( również drużynowo) zadań- zagadek, krzyżówek i rebusów z zakresu języka polskiego, historii, matematyki, techniki, muzyki, języka angielskiego i religii. Zakres wymagań tematycznych, jak w poprzedniej kategorii, zgodny z podstawą programową.

W kategorii zaś uczniów klas VII, VIII SP- również zgodnie z podstawą programową uczniowie rozwiązują zadania drużynowo w formie testu wiedzy z religii, języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, geografii, biologii i informatyki.

Etap II sportowy dla każdej kategorii wiekowej ma formę zawodów sportowych, polegających na rywalizacji drużynowej i obejmujących zabawy i ćwiczenia lekkoatletyczne.

Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Przewodniczącej Rady Gminy Zarzecze.