W ostatni dzień przed świętami uczestniczyliśmy w apelu Wielkanocnym. W ukazanej przez aktorów historii „O trzech drzewach”, odkrywaliśmy historię, którą Bóg pisze w życiu każdego z nas oraz zaprasza do pójścia  drogą wiary, miłości, nadziei i zaufania razem z Jezusem Zmartwychwstałym. Nawiązując do kolejnej rocznicy chrztu Polski, mogliśmy obejrzeć chrzest  Mieszka I w 966 r. kiedy Polska przyjęła chrześcijaństwo. Uroczysty ceremoniał przy pomniku naszego Patrona Jana Pawła II ,  modlitwa i zapalenie zniczy połączyły trzy wielkie uroczystości, które będziemy przeżywać w najbliższym czasie: Uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa, rocznica śmierci św. Jana Pawła II oraz 1058 rocznica  chrztu Polski.

By admin