Klasa I b uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Archi – przygody” zorganizowanym przez  Narodowe Centrum Kultury. To program z zakresu edukacji architektonicznej łączący w sobie treści z różnych przedmiotów. Główne założenia programu skupiały się wokół nabywania przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, rozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie. Celem programu było rozbudzenie wrażliwości i kreatywności uczniów. Obejmował on realizację 10 zajęć, które rozpoczęły się we wrześniu i trwały do listopada. Scenariusze zajęć skupione były przede wszystkim na aktywnościach opartych na pracy zespołowej, ćwiczeniach manualnych i dialogu. Zajęcia prowadzone były we współpracy nauczyciela i studenta architektury krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego pani Agnieszki Godek.

By admin